Dværge

Hjemland: Østlandet, ligger i “De Fire Lande”

Karaktertræk:

  • Kan ikke lide huler og at være under jorden
  • Elsker og har ærbødighed for naturen
  • Gode til alle slags håndværk
  • Meget loyale

Kostume Krav:
Store klumpede næser, de er oftest buttede og mændene har stort skæg og kvinderne markante bakkenbarter

Kulturelle kendetegn:
Demokrati

Dværgene er efterkommere af mennesker, som overlevede Den Store Krig. De gemte sig i bunkere og underjordiske huler for at undgå krigen og de altødelæggende følger af den og blev senere kendt som dværge.

Gennem mange hundrede år under jorden i snævre gange og huler ændrede dværgene kropsbygning. Da de endelig turde komme frem i lyset igen, var dværgene blevet en del lavere end de mennesker, som de oprindeligt stammede fra. Alle dværge har i større eller mindre grad en aversion for at være under jorden, og mange har svoret at de hellere vil dø end leve under jorden.

Mange dværge har helhjertet kastet sig ud i livet som et frit folk under åben himmel,og mange af dem kalder Anarskoven for deres hjem. Her lever de i overensstemmelse med naturen, som de nærer en så stor ærbødighed og respekt for, at det minder om elvernes tilgang til den vilde natur.

Kultur
Dværge er kendt for at være gode til alle de former for håndværk, som de kaster sig over. Deres evne til at fordybe sig og fokusere på at fuldføre og skabe det bedste, de kan, skinner igennem alt hvad dværgene har skabt og kan tydeligt ses på bygninger og andet, som de har lavet eller været med til at skabe.

Dværgene har haft deres rækker af konger og dronninger, men for ca. 200 år siden besluttede den siddende konge at abdicere til fordel for en unik styrerform, hvor alle var medbestemmende. Således var dværgene ophavsmænd til demokratiet, som lige siden har været deres styreform.

Dværgenes historie

Race Krigene
Da Den Første Racekrig brød ud, stod dværgene loyalt og stærkt med druiderne, hvilke de har gjort gennem de efterfølgende århundrede i en grad, som ingen anden af de kendte racer har gjort.

Under den Anden Racekrig, da Nordlandets hær angreb, var det dværgene der mødte dem først og bar store tab sammenlignet med resten af de allierede. Blandt dværgenes tab var deres by Culhaven som blev brændt ned til jorden og tusinder blev dræbt. Til trods for dette tab lykkes det stadig en stor del af dem at flygte dybere ind i Østlandet, så langt at de kom over bjergene. Resterne af dværgenes hær marcherede senere mod Nordlandes hær efter den yderligere var blevet svækket af elverne, med hjælp fra elverne lykkes det dværgene at drive Nordlandets hær tilbage i en kaotisk flugt.

Da krigen var slut begyndte dværgene under Kong Raybur at genopbygge det som var gået tabt i krigen – Senere besluttede kong Raybur at abdicere og hans styre blev erstattet med demokrati.

Grænse krigen med gnomerne
I slutningen af Den Anden Racekrig brød en krig ud mellem dværgene og gnomerne. Konflikten eskalerede da de to rivaliserende folkeslag blev tvunget til at dele Østlandet mellem hinanden, som et resultat af Racekrigen. Under Kong Raybur ledelse lykkes det dværgene at drive de gnomiske stammer længere nordpå i skoven Anar. Men den centrale del af Anar og Wolfsktaag bjergene omkring, er selv denne dag i dag omdrejningspunkt for konflikter og træfninger mellem de to folkeslag, specielt med de dværge som har bosat sig i den sydlige del af Anar.