Elvere

Hjemland: Vestlandet, ligger i “De Fire Lande”

Karaktertræk:

  • Tidligere stærkt knytte og forbundet til Alfernes verden
  • Talent for at kunne gemme og camouflere sig
  • Ærbødighed for naturen
  • Føler sig stærkt tilknyttet til at opretholde alt liv

Kostume Krav:
Spidse øre

Kulturelle kendetegn:
Skjold Træet
Elver Stenene

I modsætning til de andre racer, som alle er efterkommere af mennesker, er eleverne efterkommere af alferne. Dengang eleverne stadig var forbundet med Alfernes rige, var deres trolddom stærkere end i dag. Siden de er kommet ud af deres skjul efter “Den store Krig” og er begyndt at tage mere del i vores verden, har eleverne udviklet sig til at ligne menneskene så meget, at man ikke længere kan se forskel på de to racer bortset fra de spidse ører.

Alfernes Tidsalder
I Alfernes Tidsalder blev elverfolket skabt til at være hyrder og tjenere af de store skove. Elverne kæmpede mod dæmonerne i Alfekrigene. Krigen bølgede frem og tilbage mellem dæmonerne og alferacerne lige indtil elverne skabte Skjold Træet ved at ofre et liv, hvilke resulterede i, at dæmonerne blev låst inde i Forvisningen. Dette skabte fred i verden, men krigen havde taget så hårdt på elvernes kræfter, at de trak sig tilbage til deres skove og isolerede sig fra de andre racer.

Kultur
Eleverne er det sidste bindeled til Alfernes tidsalder. Elverne i dag er ikke som elverne var engang, men de har stadig nogle af elementerne fra deres storhedstid, og mange af de egenskaber, som definerede dem dengang, er også karakteristiske for dem i dag. De har en kærlighed til naturen, naturlig forståelse og accept af magi, et talent for at forblive usete og et stort ønske om at opretholde og beskytte alt liv.

Arborlon er elvernes hovedstad, der har eksisteret siden alfernes tidsalder. Det magiske træ, Skjold Træet, blev skabt i Alfernes tidsalder for at beskytte verden mod dæmonerne og er et af elvernes mest skattede symboler, et symbol på deres forpligtelser over livet og verden. Skjold Træet findes i Livets Have, hvor træet beskyttes af De Sorte Vogtere, som bliver udvalgt gennem en svær dyst. De første syv, der vinder dysten, bliver de udvalgte vogtere af træet.

Blandede ægteskaber
Gennem tiden er det sket, at elvere har fundet sammen med en person fra en anden race. Dette har som regel ikke ført til børn, på nær når det drejede sig om en union mellem elvere og mennesker. Disse børn er ofte refereret til som både halv-elvere og mennesker med elverblod. De børn, som er kommet ud af denne union, kan genkendes på, at de har lidt spidsere ører end mennesker, men ellers er der ikke nogen synlig forskel.

Elvernes historie

Menneskets Tidsalder
Ligesom alle de andre alfe-racer, havde elverne en utrolig lang levetid og en meget lille fødselsrate, som førte til at de blev løbet over enden af de hurtigt fødende mennesker. Men ulig mange andre alfe-racer, så lykkes det elverne at overleve ved at trække sig dybere ind i deres skove, ved at bruge deres naturlige evner for at gemme og skjule sig langt fra menneskenes øjne, hvilke resulteret i at mennesker begyndte at tænke på dem som myter og fantasivæsner skabt af menneskene selv. Da det gik op for elverne at Den Store Krig var på vej, brugte de deres resterende magiske kræfter til at beskytte sig selv og nogle få udvalgte skatte, som Skjold Træet, fra ødelæggelse.

Druidernes Første Råd
Efter årtusinder var jorden så småt begyndt at komme sig efter Den Store Krig. Verdens befolkning var blevet decimeret, det eneste som havde overlevet nogenlunde var menneskenes største byer og monumenter. I kølvandet på Den Store Krig, var nye racer kommet til. Mennesker og elvere var ikke længere de eneste racer.

Dette fik elverne til komme ud af deres magiske skjul og vende tilbage til skovene i Vestlandet, nu da der ikke længere var nogen fare for at blive løbet over enden af menneskeheden eller eftervirkningerne af Den Store Krig. Men deres tid i skjul have ændret elverne. De var ikke længere forbundet med de andre alfer, for for at overleve havde elverne måtte udvikle sig og tilpasse sig verden, hvilke havde resulteret i at de nu næste var identiske med de andre racer. Over tiden begyndte alle racerne at slås indbyrdes om herredømmet over verdenen, hvilke førte til kaos og en trussel om at ende alt liv. Elveren Galaphile samlede en gruppe af lærde mænd og kvinde fra alle racerne og dannede Det Første Druide Råd, et råd af freds-vogtere, historikere og lærde. Under denne orden af druider, blev landet delt i 4 dele. Vestlandet fik elverne, Nordlandet fik troldene, Østlandet fik dværgene og Sydlandet fik menneskene. Gnomerne var spredt ud over nord og øst landet og fik intet land at kalde deres eget.

Race Krigene
For en tid lykkes det druiderne at at bringe fred og fremgang til De Fire Lande. Men blandt druiderne var der en gruppe der blev overbevist om at magi og ikke videnskab skulle være den vejledende kraft i verden, hvilke ledte til en splittelse af druiderne. På den ene side var dem som mente at magi og videnskab kunne eksistere sammen og på den anden side var dem som mente at kun magi skulle være den vejledende kraft. Disse blev anført af Druiden Brona, som også have Ildatch, en bog af ufattelig ondskab der stammede helt tilbage fra Alfernes Tid.

Brona blev kendt som Troldmandsherren og under hans ledelse gjorde de oprør mod druiderne ved at rekruttere folk fra menneske. Dette oprør spredte sig til alle racerne. Oprøret blev slået tilbage af druiderne og deres allierede, som mest bestod af elvere og dværge.

Men Brona, Troldmandsherren var ikke besejret og vendte tilbage ved, hvad der blev kendt som, Den Anden Racekrig. Under denne krig blev elverkongen Courtann Ballindarroch og hele hans hus snigmyrdet, hvilke resulteret i at elverne var i total kaos i starten af krigen, så de ikke tids nok kunne hjælpe dværgene i krigen. En fætter til kongen, Jerle Shannara blev kronet til konge, hvilke ultimativt ledte til at elverne vandt slaget, der blev kendt som Slaget Ved Rhenn. Det lykkedes endnu en gang for Troldmandsherren at undgå døden og flygte.