Gnomer

Hjemland: Østlandet og Nordlandet, ligger i “De Fire Lande”

Karaktertræk:

  • Stammesamfund
  • Overtroiske
  • Sky

Kostume Krav:
Mørke Briller (da skarpt lys skære dem i øjnene).
Sminket på synlig hud så det ligner arvæv, rynker eller små sår

Kulturelle kendetegn:
Helbredelsens lægegerning og Alkymi

Deres hjemland er en del af både Øst- og Nordlandet specielt den nordlige del af Østlandet hvor de fleste bjerge og tætteste skove, som udgør det nordlige Anar, ligger. De er ofte i direkte konkurrence med dværgene, da begge racer kalder Østlandet deres hjem, til trods for at de lever i hver deres del af det.

Gnomerne er efterkommere af de mennesker, der søgte tilflugt i de tætte skove og vænnede sig til livet i dem. Den bestråling, som de blev udsat for under Den Store Krig, gjorde, at deres lemmer blev længere og mere behårede. Senere generationer begyndte at ændre sig, og deres lemmer blev kortere og kortere, så de kom til at ligne de andre racer mere. Denne ændring i udseende gjorde, at de begyndte at kalde sig Gnomer efter de alfevæsener i forgangne tid, som de lignede mere og mere.

Kultur
Gnomer har et samfund som er unikt. Det minder om en klan-lignende stammekultur, hvor hver gruppering af gnomer har deres egne ledere. Gnomerne organiserer sig ikke i konventionelle, bosatte samfund, som andre racer gør det, dog er landsbyen Storlock undtagelsen.

Nogle af gnomernes stærkeste kendetegn er, at de er meget sky, krigeriske og territoriale. På grund af deres størrelse og opbygning er gnomekrigere typisk lette krigere og spejdere. I Racekrigene var de også kendt for at ride på ponyer i kamp. Gnomer er meget overtroiske, de tillægger varsler og tegn stor mening.

Gnombyen Storlock
En gruppe blandt gnomerne kaldes “Stors”, og de har velvilligt valgt at være neutrale. De er en gruppe af gnomer, som har dedikeret deres liv og evner til at mestre helbredelseskunsten, og de har ry for at være de bedste i verden til dette. Helbredende gnomer bære hvide kåber og er meget rolige af natur.

Gnomernes historie

Det Første Druide Råd
Gennem århundrede begyndte gnomer, mennesker, trolde, dværge og elvere at blive stærkere og stærkere, hvilket ledte dem i kaos og krig da alle racerne begyndte at strides med hinanden om hvem der skulle bestemme i verden.
I denne konflikt trådte en elver ved navn Galaphile frem. Han havde samlet en gruppe af ligesindede lærde mænd og kvinder fra alle racerne, en organisation af fredsbevarende historikere og lærde og fra dem blev det Første Druide Råd skabt. Under druiderne blevet landet delt i Fire, hvor alle racerne mere eller mindre fik et land hver. Elverne fik Vestlandet, Nordlandet gik til troldene, Østlandet fik dværgene og Sydlandet fik menneskene – Gnomerne fik ikke noget land at kalde deres eget, for der fandtes gnom stammer spredt ud over hele Nord- og Østlandet.

Race Krigene
For en tid fungerede druidernes indsats for at bringe varig fred og orden til jorden godt. Imidlertid blev flere magtfulde medlemmer af Druid Ordenen overbevist om, at magi og ikke videnskab, skulle være den nye verdens styrende kraft, og at det var deres skæbne som elvere og magikere at forme De Fire Landes fremtid. Disse elvere forlod druiderne for at danne deres egen gruppe, der bestod af alle races og ledet af en druide ved navn Brona, som tog med sig Ildatchen, en bog med enestående ond magt, der stammede fra Alfernes Tid.

Brona, som var blevet kendt som Troldmandsherren, organiserede et oprør mod druiderne ved at rekruttere folk fra menneskene for at føre krig mod ordenen. Ved at angribe ud af Sydlandet begyndte Troldmandsherren og hans styrker en konflikt, der snart voksede ind i det, der blev kendt som Den Første Racekrig, hvor menneskene mere eller mindre var imod alle der støttede druerne – som hovedsagelig var elverne og dværgene, men også gnomerne. Til sidst knuste druidernes kombinerede kraft og deres allierede Sydlandets styrker, og Troldmandsherren flygtede for at genopbygge sine hære og slikke sine sår.
Dette efterlod menneskeracen til deres egen skæbne og til selv at genopbygge deres knuste land og liv.

Da Troldmandsherren vendte tilbage i, hvad der senere blev kendt som, Den Anden Racekrig, gjorde klippetroldenes stammesamfund, kombineret med deres dybe mistillid til magi, dem til et let offer for Skygge-tjenerne. Den lethed, hvormed Brona og hans Skygge-tjenere undergravede de større, hårdere og bedre organiserede klippetrolde motiverede gnomerne til at alliere sig med Troldmandsherren.

Uheldigvis for gnomerne blev Troldmandsherren slået tilbage og krigen kostede dem utallige liv. Senere blev Ravnhorn-bjergenes gnomer gjort til slaver af Mwellrets-troldene. De blev tvunget til at konstruere en mægtig fæstning kaldet Graymark, en indsats, der kostede mange tusinder af gnomer livet. Gnomernes stammer er også kendt for regelmæssigt at angribe og røve bønderne i Sydlandet.

Under Den Anden Racekrig var byen nær blevet udslette da en deling trolde-soldater kom til deres porte og det var kun ved hjælp af en druide, der beskyttede byen, at byen overlevede.
Ifølge Storlock´s historie, blev byen grundlagt af en druide under Det Første Råd i Paranor, der var en dedikeret helbreder. Byen er opkaldt efter denne person.

Grænsekrigen
Gnomerne er konstant indblandet i grænsekrige i Østlandet med dværgene. Disse konflikter har raset i hundredvis af år, lige fra den tid hvor de to racer har måttet dele landet mellem sig. Konflikten mellem de to racer har ført til at gnomerne blev drevet ind i det øvre Anar og øst for Cillidelan-bjergene i løbet af Den Anden Racekrig.