Nødvendig viden om verdenen

Natklubben Neon Rain
For 10 år siden blev Neon Rain åbnet, og blev hurtigt et sted hvor de lokale Yakuza medlemmer kom for at slappe af efter “arbejde”. Snart begyndte man at bruge Neon Rain, hvor Yakuzaen og medlemmer af andre lyssky grupperinger m.f. kunne mødes, socialisere og snakke forretninger. Med tiden blev Neon Rain til stedet hvor underverdenen mødtes.

I natklubben Neon Rain er det muligt at skaffe hurtige penge hvis man ikke er bange for at bryde loven, da stedet ofte frekventeres af lyssky personer der fungerer som kontakter for organisationer, der er villige til at betale for udførelsen af beskidte jobs – dog vil de sjældent ud med, hvem opgaven er bestilt af.

Disse jobs kan være alt fra opgaver med simpel informationsindsamling, der stiller krav til hacking, list, og forførelse, til større røverier og endog mord på andre personer, der stiller krav til tunge våben og nådesløshed. Fælles for dem alle er, at det ikke kan regnes ud hvem opgaven er bestilt af, og hvis det går galt for dem der udfører opgaverne, er det deres eget liv der står på spil.

I dag er Neon Rain et sted der accepterer alle kunder uanset om de er Yōkai 1, Yakuza2, hackere, smuglere, megacorpsansatte3,  hælere eller rige og berømte. Så længe man ikke har et politiskilt udstedt af en megacorp eller regeringen, er man velkommen.

 

Lokal området
Danmark har siden den store frigørelse4 arbejdet sig op til en nordisk industrigigant grundet landets beliggenhed i forhold til skibsruter og resten af Europa. Landet er styret af en central regering, men denne har lille reel magt, da korruption og lobbyisme er stærkt udbredt eftersom megacorpors interesser fylder mere end folkets. Alle public services er udliciteret til kommercielle interesser, der håndterer alt fra brandbekæmpelse og politiopgaver til el og vandforsyning m.m.

Neon Rain ligger i Fyns hovedstad med 5,6 mio. Indbyggere. Byen er på nuværende tidspunkt tæt bebygget og går under navnet Odense Mega City, i daglig tale kaldt OMC. Hovedstaden indeholder kæmpe industriområder, detail zoner, feriecentre for de rige og beboelsesblokke varierende fra kontor skyskrabere til villakvarterer for de rige og lovløse slumområder for de fattige.

Størstedelen af befolkningen lever i fattigdom, i skyggen af de riges skyskrabere, badet i lyset fra kæmpe neonskilte besat med japanske skrifttegn og infoskærme der formidler megacorps nyheder og reklamer. Langt de fleste er lønslaver i et megacorp der behandler dem, som et hjul i en maskine der ikke skænker deres ve og vel en tanke. For nogle er dette liv så uudholdeligt, at de i stedet vælger eller er tvunget ud i en kriminel løbebane.

Neon Rain ligger i grænseområdet mellem de kontrollerede områder, hvor der er meget styr på lov og orden, og de ukontrollerede områder, hvor kriminaliteten florerer i de mørke gyder. Megacorpet Rent-a-Cop5, har en afdeling i området og sammen med de andre Megacorps sikkerhedsstyrker og Yakuzaens, holder “de orden” i gaderne. Området er derfor ikke helt ude af kontrol, men der er ingen decideret håndhævelse af lov og orden.

 

Dansk Kultur
Danmark er i året 2148 som resten af verden påvirket af den japanske kultur. På grund af Japans jerngreb over verden efter 2. Verdenskrig, er udviklingen i landene ikke gået så hurtigt som i Japan. Derfor er den danske kultur præget af firsernes teknologi for de fattige, blandet med Japans og megacorps højteknologiske udvikling for de rige.

Store dele af dansk kultur er bevaret i nogen form, men japanske traditioner og ideologier har fundet deres indpas. For eksempel spiser man stadig med glæde frikadeller, men det er ikke usædvanligt at de er lidt mindre, så de kan spises med pinde og serveres med ris og sursød sovs. Det er hvermandseje at have spisepinde i køkkenskuffen og en kimono i soveværelset. Det er normalt at tage skoene af inden man går ind i private hjem og de fleste sociale interaktioner indledes ved at bukke for hinanden i stedet for at give hånd. Japanske skældsord er også en del af dagligdagen, såvel som det er normalt at kunne læse og skrive japansk, da det er blevet et globalt sprog.

De fleste folk har mindst et eller flere stykker tøj, der inkorporerer japansk skrift eller mode, og ligeledes er tatoveringer overvejende japansk inspireret6 for de fleste. Man drikker te i stedet for kaffe, og det er normalt at drikke en sake7 til sin frokost. Sport og fritid er ofte præget af kampsport, fodbold vises sjældent i medierne og nationalsporten er baseball.

Shintoisme og buddhisme er stærkt udbredt i den danske kultur, hvor kristendommen er trådt kraftigt i baggrunden, efter Yokai er blevet en del af verdensordenen. Alle samfundslag har templer i lokalområdet, der har stor betydning for helligdage og fejring af sociale ritualer såsom ægteskab, konfirmationer, dåb og begravelse.

 

Yakuza
Danmark er (ligesom resten af verden) også blevet infiltreret af yakuzaen, som er en kriminel organisation fra Japan med diverse skyggefulde agendaer. De opererer mest i samfundets nedre lag hvor megacorps ikke har nogen reel magt. De har mange politiske og økonomiske interesser, som de opnår gennem lobbyisme, afpresning, trusler eller værre.

Yakuzaen er ikke ét stort netværk, men mere en sammenslutning af kriminelle interesser der, i nogle tilfælde, arbejder sammen og i andre modarbejder hinanden8. Deres interesser er ofte i modstrid med megacorps, hvorfor voldelige sammenstød mellem dem ikke er unormale.

Yakuzaen har et stort sammenhold og æresbegreber der hæver dem over, andre lowlife gadebander og yukuzaen hjælper folket, hvis de bliver uretfærdigt behandlet af megacorps, f.eks. hvis der er mangel på mad, så tager de fra megacorps og giver til de fattigste.

Yakuzaen opererer synligt og lægger ikke skjul på, at de er der eller hvordan de opererer. De rekrutter ofte fra andre gadebander, for dem som ønsker mere sammenhold og som kan indordne sig under deres æreskodekser9. Yakuza medlemmer bærer ofte jakkesæt og har tatoveringer10.

 

Matrix
Matrix er en del, af det globale internet og fungerer i samspil med dette. Mange styresystemer anvender kun matrix, der er hastigt på vej frem. Fordelen ved matrix er at det er hurtigere og mere intuitivt at anvende frem for klassisk kodning og informationssøgning.

For at anvende matrix er det nødvendigt at koble sig til en computer med et keyboard og via et stik i hovedet, hvorefter en del af ens sanser overføres til en virtuel verden, der tolker ens ønsker til kode og handlinger i den virtuelle verden. Det er derfor nødvendigt at have specielt cyberware indopereret i hjernen for at kunne anvende matrix optimalt.

Andre metoder kan anvendes, men vil aldrig være lige så hurtige eller effektive som en direkte opkobling, der kan operere med tankens hast. Der er selvsagt en enorm risiko forbundet med at være direkte opkoblet, da virus eller antihacking programmer kan skade ens hjerne, med sanseforstyrrelser, handicap eller døden til følge.


AI og androider
Avanceret AI11 anvendes i alle facetter af livet til at styre og regulere automatiske processer, der gør produktionen af enorme mængder forbrugsgoder enkel og billig. Oftest styrer en AI alle dele af en produktionskæde med minimal menneskelig indblanding.

En avanceret AI er i stand til at kommunikere med mennesker verbalt og efterkomme simple ønsker, f.eks. kan en androide i en natklub lave og servere en drink eller stå i lobbyen på et hotel. Disse er dog oftest meget dyre og ikke almindeligt sete i de fattigere dele af samfundet og de er oftest lavet for at håndtere enkelte afgrænsede opgaver for deres ejer.

Megacorpet Advanced Robotics eksperimenterede for ca. 15 år siden, med en AI der kunne styre og træffe beslutninger på vegne af dens bestyrelse. AI´en var indbygget i alle firmaets systemer med katastrofale følger. Ingen officiel udmelding har nogensinde lydt fra Advanced Robotics, men øjenvidneberetninger meldte om enorme dødstal og lemlæstelser.

Grundet omfanget af katastrofen kunne hændelsen ikke holdes hemmelig12, og for at dæmpe offentlighedens voldsomme reaktioner vedtog megacorpene offentliggørelsen af McCarthy-doktrinen og oprettelsen af McCarthy-bureauet. AI´er styres nu med hård hånd af det internationale McCarthy Bureau (MCB), som har beføjelser til at handle frit i alle nationer. Deres eneste opgave er at teste og godkende (eller afvise) diverse AI-konstruktioner, og være helt ubestikkelige mens de gør det.

 

Cybernetiske implantater
Cybernetiske implantater, er mekaniske eller elektroniske dele der kan indsættes i kroppen. Det kan være implantater der erstatter organer eller lemmer der er beskadiget og overtager organets funktion, f.eks et nyt hjerte eller en ny arm. Det kan også være implantater der forbedrer ejerens fysiske egenskaber, som f.eks øjne der kan se i mørke eller en chip i hjernen der forbedrer personens sproglige eller matematiske egenskaber.

Implantater skal være registrerede og udført af en godkendt NovaCorp13 klinik, og der kan være restriktioner på deres anvendelse. Det er f.eks normalt at kasinoer ikke tillader folk med implantater i øjne eller hjerne at komme ind, med mindre deres avancerede funktioner kan deaktiveres af personalet mens de befinder sig på stedet.

De fleste implantater sidder yderligt og svære at skjule helt, da der også sidder ledninger stikkende ud af huden eller der er blottede metaldele. Det er kun de rigeste har råd til implantater der er kosmetisk inkorporeret i kroppen, og dette kræver en særlig dyr tilladelse.

 

Racer
I 2. Verdenskrig skete der er hændelse i Japan, hvor japansk mytologiske racer, kendt som Yokai, kom ind i vores verden fra det spirituelle plan. Første generation af Yokai14 var mennesker der blev forvandlet af energien fra Japan og ændrede form til japanske fabelvæsner. Det samme skete for befolkningen i resten af verden da energien bredte sig ud fra Japan, og de har nu været en del af dens befolkning i over 200 år.

Yokai er en spirituel race, der har egenskaber som almindelige mennesker ikke har. Yokai kan ikke bruge teknologi, da de trækker deres kræfter fra den spirituelle verden, og hvis en Yokai f.eks. Inkorporerer et implantat i kroppen, kan denne ikke længere få kontakt til den spirituelle verden og derfor ikke gøre brug af dennes særlige evne.

Alle Yokai racer er repræsenteret i Danmark og er generelt accepteret på lige fod med almindelige mennesker. Individer kan måske møde dem med racistiske holdninger, men ikke værre end hvis man nærede en racistisk holdning over for mennesker af anden etnisk oprindelse. De optræder i alle samfundslag og der synes ikke at være en forfordeling for nogen, f.eks. er bestyrelsesformanden for Lego Mærsk en Tengu.

I 2. Verdenskrig skete der er hændelse i Japan, hvor japansk mytologiske racer, kendt som Yokai, kom ind i vores verden fra det spirituelle plan. Første generation af Yokai var mennesker der blev forvandlet af energien fra Japan og ændrede form til japanske fabelvæsner. Det samme skete for befolkningen i resten af verden da energien bredte sig ud fra Japan, og de har nu været en del af dens befolkning i over 200 år.  

Yokai er en spirituel race, der har egenskaber som almindelige mennesker ikke har. Yokai kan ikke bruge teknologi, da de trækker deres kræfter fra den spirituelle verden, og hvis en Yokai f.eks. Inkorporerer et implantat i kroppen, kan denne ikke længere få kontakt til den spirituelle verden og derfor ikke gøre brug af dennes særlige evne.  

Alle Yokai racer er repræsenteret i Danmark og er generelt accepteret på lige fod med almindelige mennesker. Individer kan måske møde dem med racistiske holdninger, men ikke værre end hvis man nærede en racistisk holdning over for mennesker af anden etnisk oprindelse. De optræder i alle samfundslag og der synes ikke at være en forfordeling for nogen, f.eks. er bestyrelsesformanden for Lego Mærsk en Tengu15.

 

Spirituelt sensitive
En lille procentdel af menneskeheden er særligt sensitive over for spirituel energi og kan anvende denne. Børn der udviser sensitivitet har, uanset samfundslag, mulighed for at gå på særlige skoler oprettet af megacorps, der garanterer en god uddannelse og jobmuligheder. Skulle man ikke have interesse i at arbejde for dem, tilbyder templerne vejledning og oplæring til de sensitive, såfremt de praktiserer Shinto.

Shinto, er Japans oprindelige religion. Trosretningen har forklaring på tilværelsens grundlæggende spørgsmål, der i sin mytologi består af naturånder og af forfædre. I Shinto har den praktiserende mulighed for at komme i “kontakt” med kami, som er ophøjede væsener, spændende fra gudefigurer til væsener med særlige attraktive værdier. Kamier, bebor de templer, der er centrale templer for religionen. Den største og vigtigste kami er solgudinden Amaterasu.

Alle Yokai racer er spirituelt sensitive og kan komme i kontakt med kami, og trække på den spirituelle kraft, såfremt de ikke har fået indsat teknologiske dele i kroppen, da det er i direkte strid med naturen og forfædrenes levevis.


 

 1. Yokai: En fællesbetegnelse for de overnaturlige racer, baseret på japansk mytologi
 2. Yakuza: Megacorp, Mafia, med rødder i den Japanske kultur.
 3. Megacorp: Er et privat multinational firma, med monopol på på flere markeder. De er så store de kan ignorere loven. De har deres egne sikkerhedsstyrker og sætter dagsordenen for landenes regeringer.
 4. Den store frigørelse: “3. Verdenskrig” startede for 80 år siden, hvor megacorps hjalp med løsrivelsen fra Japans jerngreb efter 2. Verdenskrig.
 5. Rent-a-Cop: Er et MegaCorp, der har alt fra bodyguards, detektiver og tidligere politifolk, der kan hyres til forskellige opgaver. Rent-a-Cop opererer ud fra firmaets politik og ikke regeringernes love.
 6. Japansk inspireret tatoveringer: Japansk mytologiske væsner og blomster eller Yakuza tatoveringer.
 7. Sake: Er en alkoholisk drik fra Japan, der er lavet på ris.
 8. Nogle Yakuza grupper forbyder salg af stoffer, mens andre gør det i stor stil, for at tjene penge.
 9. Æreskodekser: 1. Behandl din leder med respekt. 2. Stjæl ikke fra de fattige. 3. Forstyr ikke bandens harmoni eller begær din broders kone. 4. Involver dig ikke med stoffer. 5. Altid handle ridderligt/respektfuldt.
 10. Tatoveringer: Disse kaldes også Irezumi og har forskellige betydninger.
 11. AI: Er en computer lavet kunstig intelligens.
 12. Hemmeligholdelsen kunne ikke opretholdes, da Yakuzaen sendte skjult viden til medierne.
 13. NovoCorp: Er et Megacorp, der tilbyder helbredelse af de sårede og genoplivelse, dog til uhyrlige summer eller andre mere ubehagelige tjenester.
 14. Yokai: En fællesbetegnelse for alle de overnaturlige racer af japanske fabelvæsener.
 15. Tengu: En af Yokai racerne, et menneske lignende fugle væsen.