Områder i Det Nye Land

Det Nye Land er geografisk på størrelse med Jylland. Landet er frodigt, med store grønne enge, dybe skove og floder og søer der er fyldte med liv. I landskabet er der enkelte bjerge, som rager op til himlen, men ligger inde i midten af landet og er en del af Candavain bjergkæden der deler selve øen i to; den østlige og vestlige side. Skønt der ikke er stor forskel på de to områder, så er det svært at rejse mellem dem på land, da der ikke er mange passager der leder sikkert gennem bjergene, for passagerne er stejle og våde både i foråret og efteråret og ofte sneet til om vinteren.

Candavain bjergene

Candavain bjergene, dominerer hele den centrale del af Det Nye Land og strækker sig næsten lige så lang som hele det nye land er langt. I bjergene bor der små klaner af trolde i dybe huler, og bjergene er fyldt med små pas, veje til andre huler, små bjergsøer, frodige lunde og bjergsider til troldenes opdyrkede marker, og kun sjældent fører vejen gennem bjergene til den anden side. Troldene har for nyligt fundet Corina Dalen, og er usikre på hvordan de skal forholde sig til elverne som bor der – de ønsker ikke krig, men elverne er på deres område uden en traktat eller aftale.

Corina Dalen

Dalen ligger i den nordlige del af Candavain bjergene og er opkaldt efter elveren som fandt dalen, da elverne først kom til “Det Nye Land”. Stort set alle elvere i Det Nye Land kalder denne dal deres hjem, og skønt de ikke har været i dalen længe er det lykkedes dem, at opbygge et samfund og en by der minder meget om deres oprindelige hjem i De Fire Lande. Den eneste vej ind i dalen er via et pas, elverne holder et vågent øje med, så de ikke bliver overrumplet af de trolde som lever nær dalen, som de har et usikkert forhold til.

Droclund Skoven

Droclund skoven er den mest dominerende skov i hele “Det Nye Land”, og ligger langs foden af Candavain bjergene på den østlige side. Skoven er næsten lige så lang som bjergkæden den ligger ved, og rig på dyreliv. Hvis man ved hvor man skal lede, kan man finde mange vilde urter, svampe og bær – både til mad, men også til lægemidler. Skoven har været centrum for væbnede konflikter mellem gnomerne og dværgene, og en skrøbelig fred har eksistere de sidste par år. Freden er resultatet af en traktat, der giver den nordlige del af skoven til gnomerne og den sydlige del af skoven til dværgene. Traktaten har skabt fred mellem de to racer, men konflikter lurer i horisonten, for gnomer og dværge er ikke de eneste racer som bruger skoven til at finde mad og tømmer i.

Ec´lant (Scenariets omdrejningspunkt)

Geografisk ligger byen omtrent i midten af Det Nye Land på østsiden en times gågang fra kysten. Veje og stier føre til andre steder i verden, fra den lille nye by. Skønt Ec´lant er en forholdsvis ny by, er det lykkedes byen at blive et mødested for de forskellige racer. Dette har indtil videre tjent byens borgere godt, for de folk som mødes har ofte bragt handelsvarer med sig, og på den måde er byen langsom ved at blive en handelsby. Kombineret med, at Ec´lants borgere ikke er så fordomsfulde som så mange andre, er der mange rejsende og handlende som kommer tilbage til byen. Byen Ec´lant er yderligere beskrevet i settingen, hvor man kan læse historien om byen.

Marskby

Marskby er en menneske by som ligger ca. 3-4 dagsrejser nord fra Ec´lant. Den er kendt for to ting; de store marker med korn og byg som dominerer landet omkring byen, og for at være centrum for sommer- og efterårs markedet, hvor folk og fæ fra oplandet kommer til for at handle og bytte. Ud over at byen ernære sig ved landbrug, er byen så tæt på havet og Droclund skoven, at flere af landsbyboerne er begyndt at fiske og tager til skoven for at fælde træer og jage. Dette har skabt en spirende konflikt med gnomerne, hvis område de går ind i, men indtil videre er der kun vrede ord og trusler, som er fløjet mellem de to grupperinger, men det kan dog hurtig ændre sig.

Savdal

Savdal er en lille landsby der ligger vest fra Ec´lant. Byen er bygget på en fremskudt klippeside, mellem bjerge i Candavian bjergkæden. Gennem byen løber en meget stærk flod, som det er lykkedes byens borgere at udnytte fuldt ud. Ved hjælp af teknologi fra De Fire Lande, har de bygget en Savmølle og en vandmølle, som begge bliver drevet af kraften fra floden. Byens indbyggere er en sammenflettet befolkning bestående af elevere og mennesker, og der er derfor i de senere år opstået en del halv-elvere, når kærligheden har slået gnister mellem elvere og mennesker.