Setting

Shannara´s hope er et postakalypisk setting blandet med High-fantasy og lidt Steampunk. Man kan tænke på verden som et fantasy middelalder-setting med elementer af teknologi, viden og koncepter fra vores egen verden. Vi har ladet os inspirere af TV-serien “Shannara´s Chronicles” og “Shannara-universet” skrevet af Terry Brooks. Der vil være elementer, som man kan genkende, men der vil også være elementer, som er helt vores egne.

I Terrys univers er historierne geografisk baseret i Nordamerika, som kendes under betegnelsen “De Fire Lande”. Geografisk befinder vi os et udefineret sted i Nordeuropa, kendt som “Den Nye Verden”. Der er geografisk set ikke så stor afstand mellem De Fire Lande og Den Nye Verden, så rejseaktivitet og vidensudveksling mellem de to kontinenter er til stede, men begrænset. Enkelte kender måske til begge, men de fleste har ikke kendskab til begge riger. De begivenheder og steder, der findes i “De Fire Lande” optræder også i vores setting. Vi er geografisk langt fra hinanden,så vi ikke kender meget til, hvad der sker i “De Fire Lande” i nyerer tid. Det, der er er sket der, har imidlertid indflydelse på hvad der foregår i “Den Nye Verden”, som vi spiller i. De fleste almindelige mennesker holder sig mest til deres eget lokalområde og rejser sjældent rundt.

I “Den Gamle Verden” før “Den Store Krig” og før Den Nye Verden” blev til var verden fyldt med teknologiske vidundere. Den tid er forlængst forsvundet. Selvom meget viden er gået tabt, findes der stadig artefakter og genstande rundt om i verden, som fungerer, skønt der er langt imellem dem. Hvad grunden er til at denne mystiske kultur forsvandt eller helt nøjagtig, hvad der bragte den til ende, spekulerer mange på, når de støder på gamle levn fra denne tidsalder, eller når de rejser rundt i verden og ser de gamle overgroede, efterladte bygninger og monumenter. Det eneste man ved om “Den gamle verden” er, at den sluttede med “Den Store Krig”, og at denne krig ændrede nogle mennesker så drastisk, at de derefter ikke længere var mennesker. Disse mutationer blev givet navne fra menneskenes eventyr, såsom gnomer, trolde og dværge. I tiden efter “Den Store Krig” kom også en ny race til, som var ældre end menneskene, Elverne, som man lærte havde skjult sig i skyggen af “Den Gamle Verden”.

I verden findes der magi, men ligesom med teknologi er den sjælden, og der er langt mellem folk og væsner, som kan bruge den. For den almindelige mand kan det være svært eller ligefrem umuligt at se forskel på magi og teknologi, da grænsen mellem dem er flydende, selv for folk der har kendskab til begge dele.

Spillets ingame lokation

Byen Ec´Lant er omdrejningspunkt for historien i “Shannara´s Hope”. Byen er et nyt samfund, som ikke har eksisteret i mere end et års tid. Før byen blev til, var bygningerne kendt for at være hjemsted for røvere, forviste og sindssyge, et rygte som måske stadig er sandt? Et er sikkert: Bygningerne står tomme og i skyggerne af fordums tid er byen Ec´Lant sprunget frem. Byen er bygget på resterne af, hvad der nok en gang har været en fabrik eller et kraftværk, og skønt det er længe siden, at ruinerne har tjent deres oprindelige formål, er der stadig elektricitet i de gamle ledninger, hvilket indbyggerne så småt er begyndt at finde ud af og benytte sig af i hverdagen. Denne viden om Ec´lant har spredt sig til nærliggende områder og har lokket flere folk til, så Ec´Lant er så småt begyndt at vokse.

I begyndelsen var der kun mennesker i byen, men i den senere tid er også dværge, trolde, elvere og gnomer begyndt at slå sig ned i eller omkring byen.
På overfladen ser alle ud til at komme godt ud af det med hinanden, noget som ikke er set siden ”Den gamle Verden” mødte sit endelige. Er byen Ec´Lant, Shannaras håb? Tiden vil vise, om det bliver begyndelsen på noget smukt eller starten på slutningen, da de for længst glemte, onde kræfter igen forsøger at tvinge sig vej ind i vores verden… for gammel fjendskab og had lurer lige under overfladen…

Magi og teknologi

Til Shannaras Hope, kan du medbringe ting, der bruger strøm, så længe de ser gamle, slidte eller reparerede ud. Du må ikke medbringe egne artefakter, (ting som har en regel teknisk effekt), men de vil være at finde i spillet fra vores side af og er markeret, så de kan genkendes.

Til Shannaras Hope findes der folk, som kan bruge magi. Magien er inddelt i to kategorier: Ritualer og “Den Evige Sang”. Ritualer er magi, som tager længere tid at udføre og kan teoretisk set gøre alt. “Den Evige Sang” kan udføre nogle enkelte ting som udgangspunkt relateret til kamp. Uanset hvilken af typerne af magi man udfører, skal alt magi synges eller messes.