Trolde

Hjemland: Nordlandet, Ligger i De Fire Lande

Karaktertræk:

  • Kraftigt bygget
  • Krigsglade og konfronterende
  • Stamme-opbygget samfund
  • Dyb mistro til magi
  • Strengt æreskodeks

Kostume Krav
De har en grå og let brunlig hud. Nogle har horn og andre har store tænder i undermunden. Når de er udenfor, bærer de af vane gasmasker.

Kulturelle kendetegn
Sort Irix (En drik som kan kurere alle sygdomme).
Troldene kalder Nordlandet deres hjemland. Deres land er kendetegnet ved sit utilgivelige og hårde stenede terræn. Der findes forskellige typer af trolde i verden, men det er hovedsageligt Stentrolde man snakker om, når man bruger ordet “trolde”, da det er dem som er mest kendte.

Arv og Fysiske Fremtoning
Trolde er efterkommere af de mennesker som overlevede dommedagen over jorden og var derfor direkte udsat for den radioaktive stråling og de kemiske stoffer som blev frigjort under “Den Store Krig”. Trolde er store og massive, meget større end de andre racer, og har tyk træ lignende hud. Nogle troldes mutationer var så store, at de mistede evnen til at tale det sprog som de gjorde og i stedet udviklet et sprog bestående af sammenblandede lyde, ord og fagter.

Kultur
Troldenes samfund består hovedsageligt af nomadiske stammer, men der findes også nogle enkelt semi- eller permanent-bosatte lokalsamfund. De ældste er ledere af stammen og får titlen “Maturen”, som sættes foran den æredes navn. De steder, hvor de har permanente eller mere eller mindre permanente bosteder, kan man finde de bedste våbensmedjer, der kan opdrives.

På grund af deres størrelse, styrke og udholdenhed er trolde nogle af de mest formidable og frygtede krigere i verden. De bruger ofte den største rustning, de kan finde, og de har flere våben på sig.

Til trods for deres meget strenge æreskodeks, en lang historie med krig og at de har flere invasioner bag sig, er trolde en relativt fredselskende befolkning, som ikke har ønsker om at udvide deres land på bekostning af de andre racer.

Stentrolde har lejlighedsvis slået sig ned i Grænselandet, og ser man bort fra en historie af invasioner og kampe i dette område, er flere byer med en blandet befolkning af mennesker og stentrolde opstået. Det er disse trolde, som er rejst med til den nye verden.

Troldenes historie 

I tiden før Den store Krig, fandtes troldene ikke, de blev skabt som et resultat af kemiske krigsførelse og radioaktiv stråling fra våben. De mennesker som havde været udsat for denne behandling og som havde overlevet krigen, havde undergået genetiske mutationer og var ikke længere mennesker. Disse muterede mennesker fik navnet “trolde”, fra menneskenes gamle eventyr, for det var det som de var kommet til at ligne.

Det første Druide Råd.
Gennem århundreder begyndte trolde, mennesker, gnomer, dværge og elvere at blive stærkere og stærkere, hvilke ledte til kaos og krig da alle racerne begyndte at strides med hinanden om hvem der skulle bestemme i verden.
I denne konflikt trådte en elver ved navn Galaphile frem. Han havde samlet en gruppe af ligesindet lærde mænd og kvinder fra alle racerne, en organisation af fredsbevarende historikere og lærde som blev Det Første Druide Råd.
Under druiderne blev landet delt i fire lande, hvor alle racerne mere eller mindre fik et land hver. Elverne fik Vestlandet, Nordlandet gik til troldene, Østlandet fik dværgene og Sydlandet fik menneskene – Gnomerne fik ikke noget land at kalde deres eget, for der fandtes gnom stammer spredt ud over hele Nord- og Østlandet.

Race Krigene
For en tid lykkedes det med druidernes indflydelse at skabe en varig orden og fred i landet. Efter noget tid var der en mægtig gruppe af druider som blev overbevist om at magi og ikke videnskab skulle være den vejledende kraft i verden, og det var deres pligt og skæbne som elvere og magi-brugere at skabe og forme denne fremtid for De Fire Lande. Disse elvere forlod de andre druider og dannede deres egen gruppe, som bestod af alle racer og endte med at blive ledet af druiden Brona.

Brona blev senere hen kendt som Troldmandsherren. Under Troldmandsherrens ledelse organiserede han menneskene i et oprør mod druiderne og deres allierede, som mest bestod af elvere og dværge, men også trolde kunne findes blandt dem. Dette oprør blev senere hen kendt som Den Første Racekrig. Krigen endte med at druiderne og deres allierede besejrede den Sydlandskes Hær. – Troldmandsherren blev ikke dræbt i krigen og vendte tilbage, i hvad der blev kendt som Den Anden Racekrig.

Under Den Anden Racekrig, sendte Troldmandsherren sine Skygge-tjenere mod sten-troldene, som stadig var tro mod druiderne. Deres mistro over for magi gjorde at de var lette ofre for Skygge-tjenerne. Skov og -flod troldene valgte at kaste deres lod ind med Troldmandsherren. Men endnu en gang lykkes det druiderne at besejre Troldmandsherren og hans allierede.