Verdens Historien

Den følgende tidslinje skitserer alle de store begivenheder i verden som vi tager udgangspunkt i til Shannara´s Hope, både dem som bøgerne og TV-serien dækker + dem som vi selv har tilføjet, som er lavet specifikt til scenariet.

Tidslinjen begynder med år 0, hvor dommedagen indtraf/endte og som på godt og ondt formede verden som vi ser den i dag. Efter nogle af årstallene er der en “ * “, hvilke betyder at der findes uddybende information under oversigten. Begivenhederne er nedenfor beskrevet i kronologisk orden.

Årstal – Begivenhed

0* –          Den Store Krig kommer til sin afslutning.
1000 –     Druidernes Orden bliver grundlagt, Det Første Druide Råd afholdes under ledelse af Galaphile.
1150* –    Den Første Racekrig.
1233* –    Det Nye Land bliver fundet.
1238 –      En større gruppering af mennesker og trolde fra Grænselandet emigrerer til Det Nye Land.
1500* –   Den Anden Racekrig.
1560 –     Det Andet Druide Råd Afholdes, under ledelse af Allanon. Mødet er kort og spekulationer om “hvorfor” begynder at cirkulerer.
1561* –    Byen Ec´lant grundlægges i Det Nye Land.
1562 –     Shannara´s Hope (Scenariet) finder sted.

Den Store Krig
Krigen startede som en række mindre konflikter, og de var oprindeligt begrænset til små områder og påvirkede kun mindre grupper af mennesker og områder. Konflikterne begyndte dog snart at forekomme hyppigere og voksede i omfang. Flere og flere lande blev involveret, og det ledte til små krige, indtil det endelig nåede til et punkt, hvor det hele kulminerede og et dommedagsvåben, som aldrig var beregnet til at blive taget i brug, ændrede verden for altid.

Enorme eksplosioner sønderrev landskabet, flåede mennesker i stykker og antændte og brændte gigantiske områder til aske. Intetanende befolkningsgrupper blev udsat for kemiske midler, som fik dem til at rådne op indefra. Selvom “Den Store Krig” kun varede nogle få øjeblikke, var resultaterne katastrofale og førte til udryddelse af avancerede civilisationer og ​​det meste liv på planeten.

Som om den ødelæggende energi, som menneskeheden havde frigivet, ikke var nok rystede selve jorden i sin grundvold, og adskillige jordskælv ramte jorden overalt, vulkaner skød op i landskabet og ændrede den kendte verden. Oversvømmelser ramte kysterne og ødelagde hele samfund. Bjergkæder kollapsede, havbunden steg, infernoer raserede i skove, og skyerne formørkedes af aske og svovl.

Efter den apokalyptiske krig ophørte mennesket med at være den dominerende race, fordi de næsten blev udslettet. Kun en lille procentdel overlevede, og de flygtede sydpå. Der gik næsten tusind år, før mennesker blev mere sofistikerede end de dyr, de jagede. Senere opdagede de, at der var andre racer, der beboede verden såsom trolde, gnomer og dværge. Disse nye racer var muterede mennesker, som havde overlevet “Den Store Krig” ved at flygte til forskellige dele af verden. En anden effekt af Den Store Krig var, at elverne vendte tilbage til verden, da den endnu en gang var blevet beboelig for dem.

På trods af ødelæggelsen af ​​den gamle verden overlevede nogle artefakter. Disse artefakter er gamle elektroniske apparater eller andre magiske ting fra Alfernes Tid, og fælles for dem er, at de var og er sjældne.

Den 1. Racekrig
Under Den Første Racekrig, forsøgte “Troldmandsherren”, tidligere kendt som Druiden Brona, at betvinge De Fire Lande og tage kontrollen over dem: Efter at Brona forlod Druidernes Fællesskab, brugte han årene på at samle styrke og skabe sig forbundsfæller. I den tid opildnede han menneskene til oprør mod druiderne og deres allierede, hvilket lykkedes og førte til Den Første Racekrig. Krigen bragte menneskene i konflikt med alle andre racer specielt dværgene og elverne, da disse var de mest talstærke af druidernes allierede. Krigen sluttede da druidernes magi og deres allierede i fællesskab knuste det menneskelige oprør, hvilke førte til, at Troldmandsherren flygtede og overlod menneskene til deres knuste liv og skæbne. Selvom han var besejret, var han ikke slået, og han begyndte straks at genoprette og omgruppere.

Opdagelsen af Det Nye Land
I året 1233 blev Det Nye Land opdaget, men der går nogle år, før folk fra De Fire Lande begynder at rejse dertil og bosætte sig. Landet blev opdaget ved et tilfælde, da et skib blev blæst ud af kurs. Skibet og besætningen forliste i Det Nye Land. Det lykkedes besætningen at reparere skibet og vende tilbage til De Fire Lande. I starten var det kun en lille gruppe mennesker og trolde, som kendte til landet, men beskrivelser og kort blev senere spredt og baner vejen for, at Det Nye Land bliver bosat. Landet ligger i Det Blå Ocean alt efter vejrforholdene 8-10 dages sejlads fra De Fire Lande.

Den Anden Racekrig
I Den Anden Racekrig havde Troldmandsherren genvundet nok af sine tidligere styrker til at gøre et nyt forsøg på at tage kontrollen over De fire Lande. I tiden efter Den Første Racekrig arbejdede han på at overbevise trolde og gnomer om at hjælpe ham med at nå sit mål og tage kontrollen over De Fire Lande”. Efter at det lykkedes ham at overbevise dem om hans retfærdige sag, begyndte Den Anden Racekrig.

Udslettelsen af Druidernes Orden
I Den Anden Racekrig arbejdede Troldmandsherren som noget af det første i krigen på at udslette druiderne, da de var årsagen til at han blev besejret sidst, en skæbne han ikke ville lide to gange. En druide ved navn Bremen, som var blevet forvist fra Druideordenen, fik opsnappet planerne om dette, og at Troldmandsherren havde omvendt andre druider til sin sag, så de ville hjælpe ham til at nå dette mål. Bremen prøvede at advare sine tidligere kollegaer om Troldmandsherrens virkelige mål, at udslette Druide Ordenen, men han var dog fra starten af dømt til at fejle, for druiderne var ledet af Ard Rhys Athabasca, som nægtede at lytte til en udstødt druide. Som et resultat af denne mistillid blev det let for forræderne i Paranor at åbne portene indefra og lade Troldmandsherrens styrker komme ind og myrde alle i fæstningen. De få, som lyttede til Bremen, overlevede massakren.

Angrebet på Østlandet
Efter at “Troldmandsherren” havde besejret og knust druiderne, fortsatte hans hær deres fremmarch mod dværgenes hovedstad Culhaven. Dværgene var forinden blevet advaret om dette fremstød, så de sendte spejdere ud. De holdt øje med hæren i nogle dage, og da de havde samlet nok viden, planlagde og fuldførte de om natten på tredjedagen et overraskelsesangreb. Dværgene vidste, at de ikke kunne besejre Troldmandsherrens hær i en direkte konfrontation på de åbne sletter. Deres plan var at opildne dem til at følge efter sig til et nærliggende pas, hvor fjendens antal ikke ville kunne bruges imod dem og deres plan lykkes. Fjenden angreb hele tre gange uden at kunne trænge igennem dværgenes linjer, og det så ud til at dværgene kunne holde skansen. Uheldigvis var det lykkedes Troldmandsherrens hær at sende en stor deling soldater gennem et andet pas, og de angreb dværgene bagfra. Dette tvang dværgene til at flygte ad en ældgammel bjergvej, som kun de kendte til.

Angrebet mod vest
Efter at Troldmandsherrens hær havde besejret dværgenes hær i passet og sendt de overlevende på flugt, mente han ikke at dværgene udgjorde nogen trussel mere og vendte sit blik på byen Varfleet, der lå i grænselandet, og han brændte byen ned til jorden.
Efter dette overraskelsesangreb på dværgene, mobiliserede elverne deres hær og marcherede mod Nordlandets hær (troldenes land). Da de nåede frem, kæmpede de i dagevis, og ingen af de to hære kunne umiddelbart få overtaget over den anden. Da Nordlandet fik kørt deres krigsmaskiner i stilling, så det ud til, at dette kunne blive elvernes endeligt, men elverne fik uventet hjælpe af nogle druider, som kombinerede deres magi og ødelagde troldenes krigsmaskiner. Dette svækkede Nordlandets styrke og sammen med elvernes natlige overraskelsesangreb, knuste det Nordlandets moral og sendte dem på flugt, hvilket gav elverne og dværgene mulighed for at sætte det afgørende angreb ind.

Det endelige slag
Da elverne og dværgene gennemførte deres koordinerede angreb på Nordlandshæren i skumringen og sendte dem på flugt, satte elverne efter. Midt i denne sidste afgørende kamp, fandt Kongen af elverne, Jerle Shannara, sig i en duel mod Troldmandsherren, og havde det ikke været for hans magiske sværd, havde han nok ikke besejret ham. Uden nogle til at lede sig trak resterne af Nordlandets hær sig tilbage, og hermed sluttede krigen.

Byen Ec´lant grundlægges
I det tidlige forår i år 1561 blev byen Ec´lant grundlagt i Det Nye Land. Skønt der forinden havde været bosættere, kom der i disse måneder tilpas mange folk til, at stedet gik fra spredt bebyggelse til den nuværende landsby