Verdenshistorien

Det er ikke nødvendigt at læse denne tekst for at deltage til scenariet. Man kan læse den hvis man har lyst eller ens karakter bør vide indholdet af den.

Et hurtigt overblik over verdenshistorien
1945. Anden verdenskrig havde raseret i næsten 6 år og kostet millioner af menneskeliv. Nazi Tyskland var faldet og de allieredes sidste fjende, det Japanske imperium, var slået tilbage men kæmpede fortsat bravt. I et forsøg på at mindske de allieredes tabstal, godkendte høj kommandoen i al hemmelighed en operation der skulle ændre verdenshistorien for altid.

D. 6. august 1945 lettede B-29 -flyet Enola Gay og satte kurs mod Hiroshima.
I lasten bar den en eksperimental bombe der indeholdt 60 kg uran-235. Med kodenavnet: Little Boy.

Kl 8:15 eksploderede bomben som forventet over målet, men Enola Gay’s eskorte, The Great Artiste og Necessary Evil, der havde fulgt efter, styrtede af ukendte årsager ned.

Besætningernes panikslagne mayday blev opfanget af Enola Gay, der intet kunne gøre, andet end at rapportere hvad de havde hørt over radioen til deres overordnede, efter landing.

I de få sekunder der fulgte eksplosionen havde de over radioen hørt en skærende lyd af metal blive knust og en ukendt brølen, blandet med besætningernes rædselslagne skrig.
En ukendt stemme i koret af frygt kunne høres udbryde “Den har fat i vingen” før radiokontakten blev afbrudt.

Høj Kommandoen affejede denne rapport som en tragisk hændelse ved brug af eksperimentelle våben, en ukendt effekt af våbnets anvendelse, og gjorde ikke yderligere ved sagen.

De havde håbet at brugen af Atombomben ville føre til Japans ubetingede overgivelse, men alt var stille i de officielle kanaler og Japanske soldater fortsatte deres modstand i det japanske ø-hav og Manchuriet. Derfor besluttede man at gå videre med næste fase af operationen.

Om morgenen d. 9. august lettede en B-29 Superfortress kaldet Bockscar med atombomben Fat Man i lasten og fløj mod Kokura, men den nåede aldrig frem. En time efter den var fløjet ind over den Japanske hovedø kunne flyets kommandør, major Charles Sweeny, høres melde om en bevinget orm der jagtede dem i skyerne før man mistede radioforbindelse. Det var det sidste man nogensinde skulle høre fra Bockscars besætning.

Dette var et vendepunkt for de allieredes kamp mod det japanske imperium. Den efterfølgende tid ville blive kendetegnet af panik og massehysteri i de allieredes rækker, mens høj kommandoen forgæves forsøgte at finde ud af hvad der foregik.

I stillehavet rapporterede man om pludselige storme der kæntrede skibe, og et kæmpe væsen der fløj gennem himlen, side om side med japanske flyvere, og flåede de amerikanske styrker fra hinanden. I Manchuriet blev de russiske styrker mødt af et modangreb med fornyet styrke, men der var mere end bare soldater i deres rækker. Sære væsener i japanske uniformer stormede frem fra tågen og andre unaturlige vejrfænomener, og kastede sig frygtløst i hovedet på russiske soldater for at dræbe dem med sværd eller de bare næver.

Over alt i stillehavet og Europa strømmede de paniske rapporter ind fra felten og der tegnede sig et frygteligt billede af situationen. Japan havde overtaget og de allierede var ved at blive slået tilbage. Man forsøgte at gøre modstand men det stod klart for enhver at de allierede ikke kunne stå imod denne overnaturlige styrke der var rettet imod dem. Cirka et år efter bomben var kastet, havde USA som det sidste land kapituleret og Japan stod som sejrherre.

Efter Krigen
Japans overnaturlige herredømme stod nu klart for enhver. Bomben som amerikanerne havde kastet over Hiroshima havde ødelagt byen og dræbt tusinder af dens befolkning, men ud af asken blev dragen Watatsumi kaldt ind i vores verden for at hævne Japans ødelæggelse og lede dets folk til genopstandelse.

Barrieren mellem den mondæne verden og den spirituelle verden var brudt ned og sammen med dragen kunne andre overnaturlige væsener nu også vandre blandt mennesker.
Store dele af verdens befolkning havde udviklet sig til væsner de kendte fra deres gamle sagn og myter. Disse ville senere få fællesbetegnelsen Yokai, men var opdelt i flere underracer. Ligeledes havde en del Japanerne fået en evne til at kommunikere med det spirituelle plan, og kunne bruge denne kontakt til at påvirke deres omgivelser på en måde der kan betegnes som magi.

Ledt af Watatsumi, der kunne kommunikere telepatisk med sit folk, besatte Japan nu resten af verden for at sikre sig at de ikke ville gøre modstand, og alle de asiatiske lande blev nu konsolideret til en Japansk superstat der til den dag i dag stadig bare kaldes Japan.

Amerika fik frataget sig Hawai, som nu går under navnet Neomanchuria, der officielt er en uafhængig superstat. Dens landmasser er betydeligt forøget af pontonbroer og atoller bygget af unedbrydeligt skrotmetal fra krigen.

Under japansk kontrol nød Japan i årene efter stor fremgang, mens resten af verden blev holdt tilbage, og japansk industri og handel blev dominerende på det globale marked.

Watatzumi er ikke set udenfor Japan siden krigens slutning.

Den spirituelle verden
I starten troede man at energien fra den mytologiske verden kun kunne findes i Japan, men langsomt bredte den sig til resten af verden. Yokai og spirituelt sensitive børn begyndte langsomt at opstå i resten af verden. De udviklede enten dette i deres teenage år eller var født sådan. Samtidig faldt antallet af spontant forekommende Yokai i Japan som årene gik.

De spirituelle energier syntes nu at have stabiliseret sig på verdensplan og der er ikke længere nogen der udvikler sig fra menneske til Yokai. De kan nu kun blive født sådan. Eksempelvis vil 2 Oni forældre altid få et Oni barn og en Kitsune og en Tengu vil få et barn der enten er Kitsune eller Tengu. Der kan ikke opstå halv racer men alle Yokai og mennesker er i stand til at få børn med hinanden. På genetisk plan er Yokai stadig mennesker men de er berørt og forandret af den spirituelle energi.

Der findes også væsener fra den spirituelle verden der er opstået spontant på samme måde som dragen og ikke har et naturligt ophav i vores verden, men som nu lever i denne verden og i nogle tilfælde trives her.

Megacorps
I kølvandet på Japans fremgang på det globale marked, voksede deres industrielle kapacitet. Private firmaer blev med tiden så store og indflydelsesrige i samfundet og på den politiske scene, at de kunne sætte deres egen dagsorden i udviklingen. Japanske firmaer spredte sig ud i resten af verden og med fornyet hast blev der forsket og udviklet ny teknologi der førte mere industrialisering og udvikling med sig.

Med tiden ledte dette til at firmaer med hovedsæde uden for Japan nød samme fremgang.
Den nye industrielle tidsalder var for alvor skudt i gang og der gik ikke længe før de største af disse industrigiganter blev omformet til Megacorps.

Megacorps er i dag verdensomspændende foretagender, der har stor indflydelse på verdensordenen. De har millioner af ansatte og kan være koncentreret i enkelte dele af verden eller operere på tværs af landegrænser. De har store monopoler på de varer eller services de beskæftiger sig med og deres territorier er underlagt deres egen lov. Ofte har de specielle interesseområder, men deres forretning spænder vidt og de ligger i skarp konkurrence med hinanden. De har status af selvstændige stater og tjener kun deres egne interesser.

Rygter om lyssky aktiviteter og endog små krige udkæmpet i skyggerne mellem forskellige Megacorps florerer i befolkningen og nogle Megacorps puster kun til ilden i disse rygter for at fremme deres renomme som skånselsløse og aggressive.

Den store frigørelse
I tiden hvor Megacorps opstod og Japan stadig havde besat verdenen, skiftede verdensmagten fra at det var staterne der havde suverænitet til at, det i stigende grad var Megacorps der kunne sætte dagsordenen. Japan havde i stigende grad trukket nogle styrker ud af de besatte lande men fastholdt stadig mange militærbaser, kontrolpunkter ved grænser og knudepunkter for international transport. De blandede sig i mindre grad i landenes politik og Japan hævdede at deres funktion nu udelukkende var fredsbevarende.

Dette besværliggjorde international handel til stor harme for de Megacorps der ønskede et frit marked, hvilket udgjorde langt de fleste af dem. Kun en lille del af de Megacorps der havde hovedsæde i og stor loyalitet til Japan, ønskede at bibeholde situationen, men de var ikke nok til at holde dem der ønskede ændring tilbage.

I året 2068 begyndte massive optøjer og uroligheder at opstå. Landes befolkninger vendte hidtil uset vrede og aggressivitet mod de Japanske styrker. Disse optøjer blev officielt fordømt af landenes regeringer, men uofficielt blev de støttet af Megacorps. Dette førte til flere sammenstød mellem Japanske styrker og civilbefolkningen. Sammen med globale handelsboykot mod Japan fra de største Megacorps, var den japanske stat under massivt internationalt pres. I en periode på tre år var kampe mellem demonstranter og Japanske styrker hverdagskost i medierne og sabotage af japanske installationer eskalerede i omfang.

Japan ønskede at stå stærkt, men internationalt politisk pres samt uroligheder blandt Japans befolkning, der ikke ønskede at deres soldater skulle holdes i lande hvor de var i fare, tærede på statens vilje. I sidste ende måtte den japanske regering indse at de ikke længere besad den massive fordel i overnaturlig styrke de havde under anden verdenskrig, og så ingen anden udvej end at bukke under og til sidst trække deres styrker tilbage.

Verden i dag
Verdenen i dag er nu styret af Megacorps. De individuelle regeringer har ringe magt da korruption og bestikkelse er hverdagskost. De fleste mennesker er lønslaver i et Megacorps, hvad enten de er menneske, Yokai eller spirituelt sensitive. Fattigdom og hjemløshed er meget udbredt. da der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. De dele af verdenen der ikke er under en Megacorps direkte kontrol er oftest lovløse zoner hvor kriminalitet hærger gaderne.

Mange områder er stærkt forurenede og i de fattigste kvarterer flyder affald i gaderne, da kulturen på verdensplan er af en “brug og smid væk” mentalitet. Dem der har penge bruger dem oftest på fastfood og midlertidige forløsning fra deres daglige lønslave trummerum.

De eneste der har rigeligt med penge er dem der er højt på strå i et Megacorp eller de kriminelle der har kunnet tage dem fra andre. Grænsen mellem den nedre middelklasse og de fattige er langsomt ved at blive mere og mere udvisket.

Som afledning fra Megacorps kontrol har modediller og reality tv et stærkt indpas i de fleste menneskers liv. Hvad der er hipt og smart i dag er oftest yt en uge efter, hvor opmærksomheden har flyttet sig til noget nyt og mere spændende.