Yokai evner og Spirituelle mennesker

Det er kun nødvendigt at læse denne tekst hvis man er Yokai eller spiller spirituelt menneske.

Yokai evner
De forskellige kamier (ånder) som der findes til Neon Rain har forskellige spirituelle evner. Disse evner er en forlængelse af kamien spirituelle essens fra åndeverden, som yokaien kan bruge til i begrænset omfang til, at influerer verden omkring sig. Denne kraft formindskes når den bruges og skal efterfølgende genoplades for atter at kunne bruges.
Det er ikke muligt at bruge Yokai evner hvis yokaien har cyberwear.

 

Hvor tit kan en Yokai bruge sin evne
En yokai evnen kan kun bruges en gang før den skal genoplades i et Shinto Tempel eller Shinto skrin (lille heligdom/alter).

 

Sådan genoplader en Yokai sine evner
En yokai skal være til stede under en genopladnings ceremoni, men kan ikke selv udføre ceremonien. Det er kun spirituelle mennesker som kan udføre den, hvilket betyder at mennesker med cybernetiske implantater ikke kan deltage. Der skal være mindst 3 spirituelle mennesker til at udføre ceremonien, som varer en 5-10 minutter. Det er op til menneskene som udføre ceremonien, at bestemmer hvordan ceremonien skal forgå, men den er ofte forbundet med mange traditioner og regler (Det er op til jer spillere at finde på ritualer og ceremonier som i synes kunne være fede og spil skabene for en genopladnings ceremoni).

 

Oniers spirituelle evner:

Forstening
Du kan forstene dig selv og må du ikke bevæge dig i den tid du er forstenet. Efter du har været forstenet, bevæger du dig meget langsomt i ca. 5 min. efter. Hvis du er i fysisk berøring med andre, kan du ikke forstene dig selv. Så længe du er forstenet, er du immun overfor skud og våben.

Frygtens Ansigt
Du kan lave “frygtens ansigt”, som de styrker med deres spirituelle energi og gør alle de der kigger på onien  bange. Du svinger med armene over hovedet og brøler “Yokai evne, Fryyygt, i 2 minutter”.

 

Tenguernes spirituelle evner:

Yin og Yang
Når du bruger denne evne, så kan du vælge at have effekt på 1-3 personer om dagen som du rører og siger “Jeg bruger Yokai evne, Yin og Yang på dig”, du fortæller dem så hvordan evnen skal rollespilles. Evnen rollespilles ved at “ofret” af denne evne i ca. 15 minutter, kun kan tale sandt eller usandt (lyve), når de ca- 15 minutter er gået, så skifter der over til det modsatte – det vil sige, starter “ofret” med kun at kunne lyve, kan efterfølgende kun tale sandt. Det er “ofret” som bliver ramt af effekter, der bestemmer om han/hun starter med, at tale sandt eller om denne starter med at tale usandt (lyve). man er ikke tvunget til at tale.

Tjeneren
Du kan 1 gange om dagen, få en til at agere som din tjener i 10 min, men personen vil ikke glemme sine loyaliteter eller fortælle sine hemmeligheder til dig. Personen vil lyde dine ordre, men vil ikke lyde ordre som sætte ham/hende i åbenlys fare.
Evnen fungere ved, at Tenguen bukker for en person og bukker personen Ikke tilbage, kan du sige “Yokai evne, Tjener” og så fortælle ham/hende hvordan han skal rolle spille effekten.

 

Kappaernes spirituelle evner:

Den Ærefulde Dyst
Kappaen kan udfordre en anden person til at dyste, når først en dyst er givet kan ingen af parterne trække sig fra dysten, den skal gennemføres. Den som bliver udfordret vælger hvad der dystes i. Før dysten går i gang, skal de hver især beskrive, hvad taberen skal gøre.
Konsekvenserne af at tabe kan være, at taberen enten giver en gave til vinderen fx et måltid, æres handlinger, en tjeneste til af taberen af dysten eller stokkeslag.
Evnen fungere ved at Kappaen siger “Yokai evne, Den Ærefulde Dyst og fortæller hvordan den skal rollespilles”.

Naturens kraft
Kappaer kan gøre vand helbredende, ved en renselsesceremoni som er unik for hver kappa (du finder selv på din renselses ceremoni, som min. skal vare i 5 min). Efter renselsescermonien, så kan Kappaen vælge at helbrede en type gift, stoffer eller op til 3 livs points skade på sig selv eller
en anden.

 

Kitsuners spirituelle evner:

Snyde og bedrage
En Kitsune kan forvrænge en anden persons opfattelse af virkelighed, hvilket gør at Kitsunen kan ændre små ting som den person opfatter. Det kan være farven på ting, tallene på en terning eller udseendet på en person, så denne bliver svære at genkende eller huske. Illusioner virker ikke på digitale medier. Forandringen holder i ca. 5 minutter, eller til personen meget omhyggeligt undersøger den forandret ting/person. For at bruge evnen skal Kitsunen siger til personen som han bruge evnen på “Yokai evne, Snyde og bedrage” og så beskrive det som personen opfatter og ca. hvor lang tid de gør det.

Den gode historie
En Kitsune kan med denne evne, binde en anden person en historie på ærmet. Historien kan være lige så fantasifuld som Kitsunen kan beskrive, jo mere fantasifuld en historie er, jo hurtigere kan en person gennemskue historien. En Kitsune kan ikke fortælle en historie som er åbenlys forkert, fx jorden er pludselig blevet til lava eller vandet som du ser løber opad – men kan godt beskrive at luften bag en dør er giftig, fordi personen ikke kan “se” det.
Effekten af “Den gode Historie” er ca. 10 minutter, eller mindre, hvis personen bliver mødt med beviser på at historien ikke hænger sammen. For at bruge evnen skal Kitsunen siger til personen som han bruge evnen på “yokai evne, den gode historie” og så beskrive det som personen opfatter og ca. hvor lang tid de gør det.

 

Spirituelle mennesker
Kannushi (Udtales kamunushi) er en menneskelig mand med spirituelle evner (den kvindelige kaldes en Miko) og de kan gennem ceremonier i et tempel eller ved et skrin (lille helligdom), kontakte Kami ånder og få svar eller hjælp, men det har en ukendt pris (ofte øje for øje, tand for tand).

En Kannushi/Miko, vil ofte også være den der vedligeholder templet eller skrinet og foretager diverse ceremonier, alt fra vielse til begravelse.
Det er ikke muligt at være spirituel menneske og have cyberwear.

Rådførelse
En Kannushi/Miko kan gennem en ceremoni fremmane en ukendt kami, som de kan stille spørgsmål. Det er kamien der bestemmer prisen for spørgsmålet og hvor meget kamien ved, er op til dens kraft, dvs. om det er en gud, en forfader eller en Yokai ånd. I praksis fungerer det sådan, at man kontakter en GM (mindst 30 min før), som så kommer ned og ser ritualet og efterfølgende giver en pris for svaret. Dette gentager sig hvis der er flere spørgsmål, dog kan Kamien, altid vælge at afbryde forbindelsen.

Bønfalde
En Kannushi/Miko kan både velovervejet eller i desperation udfører “Bønfalde ceremonien”. Denne ceremoni påkalder en Kamis opmærksomhed, som træder frem kortvarig i vores verden. I den korte tid kan en Kannushi/Miko ydmygende og underdanigt bønfalde Kamien om en hvilken som helst gunst eller tjeneste som Kannushien/Mikoen kan tænke på, men frygtelige historie fortæller om Kannushier/Mikoer som har betalt en høj pris for hvad de bad om og i nogle tilfælde har Kamien blot straffet Kannushien/Mikoen for hans/hendes hybris.
For at lave bønfalde ceremonien (Som skal foregå i et Shinto Tempel), skal arrangørlokalet  kontaktes mindst 30 minutter før ceremonien, så vi kan forberede os.