Våben Kamp og Skade

Kropspoint
Alle deltagere til scenariet har 3 kropspoint. Rammes man af et våben, mister man 1 kropspoint. Mister man alle sine kropspoint, er man ikke i stand til at bevæge sig eller tale. Det er ikke muligt at have negative kropspoint.

Skade og Helbredelse
Til scenariet bruges 2 typer skade: lammende og sårende. Lammende skade gives af stumpe våben, knytnæver og strålepistoler. Lammende skade bliver helbredt hurtigt efter at den kamp, som man har fået skaden i, er overstået. Spil dog gerne på at være øm og forslået bagefter. Sårende skade gives af spidse og skarpe våben. Sårende skade kan kun helbredes af teknologisk helbredelse. Hvordan dette fungerer vil blive gennemgået til briefingen. Fra scenariets start er det kun fængslets læge, der har adgang til dette.

Våben og Kamp
Til scenariet bruges 2 slags våben: nærkampsvåben og strålepistoler.

Nærkampsvåben er køller, knive, vandrør, økser, koben osv. Alle disse skal være lavet af blødt skum og være sikre at kæmpe med. Af sikkerhedshensyn skal de være mindst 30 cm lange, og de vil blive checket, før scenariet starter. Nærkampsvåben giver 1 kropspoint i skade.

Sårende våben, dvs. våben der er spidse eller skarpe, er langt farligere end stumpe våben. 

Til scenariet bruges også strålepistoler, der har lyd- og lyseffekter, når de affyres. Det vil stort set kun være vagter og ansatte, der har strålevåben til scenariet. Skyder nogen på en med en strålepisto,l rammes man automatisk og mister alle sine kropspoint i lammende skade. Strålepistoler kan kun skyde ca. 5 meter, hvilket gør det lettere at se, hvem man sigter på. 

Vær sikker på, at den du skyder på kan se, at du skyder på dem og spil på dette.

Det er også muligt at slås med hænderne. Dette gøres som en showkamp, så få noget godt rollespil ud af det. Den, der taber, bestemmer selv, hvor mange kropspoint han/hun har mistet som lammende skade.

At medbringe våben til scenariet
Alle våben, der medbringes til scenariet, skal sikkerhedscheckes inden scenariet starter.
For at lave en balance i, hvor mange våben der er i spil skal alle våben, som fangernes karakterer har fra scenariets start, godkendes. Dette foregår ved, at man i sin rollebeskrivelse skriver, hvilke våben man gerne vil starte scenariet med. Da det ikke længere er muligt at skrive roller kan man ekstraordinært bede om at få godkendt et våben ved at sende en mail til horeungen@gmail.com hurtigst muligt. Fanger kan ikke starte scenariet med skydevåben.
Det er tilladt at medbringe våben, som man ikke starter med at have til scenariet. Det kræver ikke godkendelse på forhånd. Disse kan man så forsøge at skaffe adgang til senere ved at købe eller lave dem. Våbnene skal forsynes med ens rigtige navn og vil blive opbevaret af arrangørerne og ikke blive brugt af andre end ejeren.

Beslaglagte våben og at skjule våben
Til scenariet kan man være så uheldig at vagterne beslaglægger et våben. Sker dette, vil våbenet blive forsynet med ens rigtige navn eller karakternavn og blive opbevaret af arrangørerne. Man kan så prøve at få våben igen ved at købe eller fremstille et nyt. 

Man er velkommen til at skjule våben. Dette kan gøres ved rent faktisk at gemme dem, men også ved at skjule dem et sted hvor de er synlige, men hvor det giver mening at have dem. Har man f.eks. et våben, der er lavet som et bordben, kan man gemme det ved at binde det til et rigtigt bordben. Dette våben vil så rent spillemæssigt være det bords ben, også selvom det ikke ligner det i virkeligheden. Dette kan også gøres med andre våben såsom værktøj i et værksted, vandrør på et toilet osv. Det er kun den, der ejer våbenet i virkeligheden, der kan finde våbenet og bruge det. Hvis ejeren fortæller en anden, at våbnet er der, og at de godt må bruge det ingame, vil det blive regnet som om, at de også må bruge det offgame.

Død
Det er kun muligt at slå en karakter ihjel ved en bevidst handling. Dette foregår ved, at man skader en karakter der har 0 kropspoint på en måde, så der ikke er tvivl om, hvad man har til hensigt. Dette bør kun gøres som slutning på en længere konflikt og helst først i slutningen af scenariet. Aftal meget gerne karakterdrab før de udføres