Verdensbaggrund

Baggrund
Et hurtigt overblik over menneskehedens historie.

Året er 2957. Efter at menneskeheden i slutningen af det 21. århundrede lavede den første koloni på månen, tog udforskningen af andre planeter hastigt fart. Man spredte sig hurtigt til andre planeter i solsystemet, og i det 22. århundrede opdagede man teknologien, der gjorde det muligt at omforme planeters økosystem og atmosfære, så de kunne opfylde betingelserne

for, at mennesker kunne leve der. Teknologien var ikke perfekt, og skønt den er blevet forbedret gennem århundrederne, er det stadig kun ca. 30 % af alle beboede planeter i galaksen, som man har kunnet terraformere. Efter koloniseringen af solsystemet skulle der gå 200 år, før man i slutningen af det 24. århundrede havde udviklet teknologi, der gjorde det muligt at rejse mellem solsystemer. I perioden herefter har menneskeheden spredt sig til de fjerneste afkroge i galaksen, og der opdages og koloniseres stadig nye solsystemer i vores galakse.Føderationen
I takt med at menneskeheden blev spredt ud over et stadig større og større område, blev det sværere og sværere at administrere det hele centralt. Staten blev derfor omstruktureret til

Den Forenede Galaktiske Føderation, hvor hvert solsystem fungerer som en stat ledet af en demokratisk valgt guvernør, der er ansvarlig for sin egen befolkning og er fri til at lave og håndhæve sine egne love, så længe disse ikke går imod Føderationens love, der altid danner

præcedens over alle love, som et solsystem måtte have. 

Lederen af Føderationen er en demokratisk valgt præsident, der bestrider sit embede i 10 år, før der skal udskrives valg. Der er ingen grænse for, hvor mange gange en præsident kan genvælges til sin post. Begge dele gør sig også gældende for en guvernør. Føderationens hovedsæde ligger i menneskehedens oprindelige solsystem på Saturns Ringe. Der er blevet koloniseret mange planeter galaksen over, og man har opdaget liv på mange af dem. Dog er de mest avancerede af disse på primatstadiet, og man har endnu ikke opdaget civiliseret liv.